Voorwaarden

Eigendom en hosting

Algemeen

Privacy

Intellectuele Eigendom

Commerciële activiteit

Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbanken